Kültürel Mirasın Kırsal Turizm Bakımından Önemi

Abstract views: 310 / PDF downloads: 302

Authors

  • Miray Kalaycı Akdeniz Üniversitesi
  • Orhan Özçatalbaş Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Antalya

Abstract

Kültür; toplumsal gelişme süreci içinde oluşan maddi ve manevi değerleri, geleneksel yaşamı, düşünme ve anlama biçimini kapsamaktadır. Kültür, doğası gereği değişken olmakla birlikte özgün değerlerin korunarak geçmişten geleceğe aktarılmasıyla yaşayan bir olgu olarak varlığını devam ettirmektedir. Kültürel miras ise; tarihimizi ve kimliğimizi geçmişle, günümüzle ve gelecekle olan bağımızı temsil etmektedir. Geleneksel değerler, kentsel yaşama göre kırsal yaşamda daha güçlü şekilde devam etmektedir. Bu bakımdan kırsal alan toplumların çoğunda; söz konusu toplumun geleneklerinin, örf ve adetlerinin, kültürel unsurların, topluma ait geleneksel değerlerin korunduğu yerleşim alanlarıdır. Dolayısıyla kırsal alanlar geleneksel değerlerin, gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir kaynaktır. Kültürel miras, sağladığı maddi ve manevi kazanımların yanında sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan katkısı bakımından da önemlidir. Özellikle kitle turizmine alternatif olan kırsal turizm ve kültür turizmi gibi faaliyetler kültürel mirası koruyan ve onu sürdürülebilir kılan bir anlayışla ele alınmaktadır. Kültürün ve mirasın turizm potansiyelinin ayrı ayrı alınması yerine bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle kültürel mirasın sürdürülebilirliği için kırsal turizm aracılığıyla toplumun kullanımına açılması gerekmektedir. Türkiye’de son yıllarda mevzuat ve uygulamaya yönelik yapılan çalışmalarla yerel değerlerin korunması üzerinde önemli gelişmeler söz konusudur. Bu çalışmada kırsal turizmi geliştirmek ve gelişimi sürdürülebilir kılmak için kültürel mirasın rolü ve önemi tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir

Downloads

Published

2022-01-10

How to Cite

Kalaycı, M., & Özçatalbaş, O. (2022). Kültürel Mirasın Kırsal Turizm Bakımından Önemi. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 5(1). Retrieved from https://www.turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/505