Türkiye’de Ege-Akdeniz Bölgelerindeki Ekolojik Otelleri Ziyaret Eden Ekoturistlerin Memnuniyetlerinin Ölçülmesine Yönelik Alan Araştırması

Abstract views: 136 / PDF downloads: 142

Authors

  • Murad Alpaslan KASALAK Akdeniz Üniversitesi
  • Dilara BAHTİYAR
  • Mehmet BAHAR

Keywords:

Ekoturist, Ekoturist Memnuniyeti, Ege-Akdeniz Bölgesi, Ekolojik Oteller

Abstract

Turizmin çevreye verdiği olumsuz etkiler ortaya çıktıktan sonra çevre koruma bilinci giderek artmış ve artık günümüzde bir sorumluluk haline gelmiştir. Bu sorumluluk altında sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hareket eden turistler doğa temelli turizm çeşitlerinden ekoturizme katılarak ekoturist sınıfını oluşturmuştur. Çevreyi korumanın yanı sıra yerel halkın refahını gözeten ekoturistlerin duyarlı seyahatleri her geçen gün artmaya başlamıştır. Yapılan bu seyahatlerin daha çok el değmemiş doğal alanlara yapıldığı. turistlerin yerel halkla yakından ilgilendiği birçok araştırmada ortaya çıkmıştır. Ülkemiz açısından bakıldığında ise Ege-Akdeniz Yöresi’nde ekoturizm yoğun olarak gerçekleşmektedir. Mevcut ekolojik çiftlik veya ekolojik otel sayılarının da daha çok Ege-Akdeniz Yöresi’nde bulunması bunun en açık göstergesidir. Bu amaçla çalışmanın örneklem alanını Ege-Akdeniz Yöresi oluşturmuştur. Ele alınan çalışmadaki temel amaç Ege- Akdeniz Yöresi’ni ziyaret eden ekoturistlerin memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi ve memnuniyet düzeylerinin sosyo-demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir.  Araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş. veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda Ege- Akdeniz Yöresi’ni ziyaret eden 277 ekoturiste uygulanan anket formlarından elde edilen veriler Sosyal Bilimler araştırmalarının analizinde sıkça kullanılan SPSS for Windows (Statistical Program for Social Sciences) paket programının 20.0 versiyonu ile analiz edilmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında ekoturist memnuniyetini arttırmaya ve ekoturizm girişimciliğinin gelişimini sağlamaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Downloads

Published

2019-12-13

How to Cite

KASALAK, M. A., BAHTİYAR, D., & BAHAR, M. (2019). Türkiye’de Ege-Akdeniz Bölgelerindeki Ekolojik Otelleri Ziyaret Eden Ekoturistlerin Memnuniyetlerinin Ölçülmesine Yönelik Alan Araştırması. Uluslararası Kırsal Turizm Ve Kalkınma Dergisi (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 3(1), 11–18. Retrieved from https://www.turizmvekalkinma.org/index.php/irtadjournal/article/view/288

Issue

Section

Articles